Plansza informacyjna - Projekt grantowy pod nazwą WCK wirtualnie dotyczący realizacji projektu systemowego pn. Konwersja cyfrowa domów kultury realizowany jest w ramach poddziałania 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 III Osi Programu  – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym.
A
a